Hieronder vindt u informatie over Workshops, Debatten, Talks en Fringemeetings. De kleuren corresponderen met de thema's van de dag. De sessies starten op verschillende tijden en hebben verschillende lengtes. U hoeft zich niet van te voren in te schrijven voor deze sessies, maar u stelt op de dag zelf uw programma samen. Het Inspiratieplein kunt u de gehele middag bezoeken. We hanteren op de dag het principe 'wie het eerst komt het eerst maalt'. Hou voor de zekerheid dus een alternatieve sessie in gedachten.

Favorietentool
Om u te helpen bij het samenstellen van uw persoonlijke programma, kunt u gebruik maken van de Favorietentool.

  • U klikt op de gekleurde balk met uw muis. Alle informatie over de betreffende sessie wordt zichtbaar.
  • Wilt u de sessie bewaren als 'favoriet', dan klikt u op het sterretje aan het einde van de gekleurde balk.
  • Deze 'favoriet' wordt onthouden.
  • Klik op 'Print uw favorieten' en al uw favorieten staan onder elkaar.

Doorsturen en liken sessies
Denkt u dat een sessie interessant is voor een collega of iemand uit uw netwerk? Stuur deze dan naar hem of haar door! Dit kan door op het envelopje te klikken. 
Vindt u een sessie leuk? Laat het ons weten door deze te 'liken'. 

Blokkenschema
We hebben het totale programma opgenomen in een blokkenschema. Dit schema biedt u een overzicht met daarin opgenomen waar welke sessies plaatsvinden. Voor het blokkenschema klikt u hier.

1. Bits and Bytes

De Bibliotheek: thuis in het digitale tijdperk

De nationale digitale Bibliotheek, e-books, makerspaces, linked data en onderzoek naar big data: het zijn mooie voorbeelden van hoe we thuis zijn in het digitale tijdperk. Natuurlijk hebben deze ontwikkelingen consequenties voor onder andere de collectie, de dienstverlening en het gebouw. Welke zijn dat en hoe kijken we daar tegenaan? Hoe zorgen we dat de klant en haar behoeften centraal blijven staan? Hoe spelen we nog beter in op deze tendensen en welke good practices zijn een lichtend voorbeeld voor anderen?

Titel: VakantieBieb trekt nieuwe doelgroepen aan
Type: Praktijkvoorbeeld
Thema: 1. Thuis in het digitale tijdperk
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Karlijn Van der Lelij (Koninklijke Bibliotheek)
Martijn Laan (Koninklijke Bibliotheek)
Omschrijving: Ruim een half miljoen mensen heeft de afgelopen jaren de VakantieBieb-app gedownload. Wij waren benieuwd naar hun achtergrond en hebben onderzoek gedaan. Alvast een tipje van de sluier: bijna een kwart van de gebruikers van de VakantieBieb is nog geen lid van de Bibliotheek en 30% geeft aan dat ze voordat ze gebruik maakten van de VakantieBieb nog nooit een e-book hadden gelezen. De VakantieBieb is daarmee een prima middel voor Bibliotheken om nieuwe doelgroepen te bereiken. We presenteren de uitkomsten van het onderzoek en laten u enkele inspirerende voorbeelden zien hoe Bibliotheken de VakantieBieb hebben gepromoot. Daarna is het tijd voor het actieve gedeelte. In kleine groepjes gaan we aan de hand van concrete onderwerpen zoals promotie onder jeugd en nieuwe doelgroepen met elkaar in gesprek. Doel is om elkaar te inspireren om meer uit de komende editie van de VakantieBieb te halen. Dus bent u op zoek naar inspiratie over hoe uw Bibliotheek met de VakantieBieb meer mensen aan het (e-)lezen krijgt? Meld u dan aan voor deze workshop!
Titel: Digitaal lezen, anders lezen?
Type: Trending topic
Thema: 1. Thuis in het digitale tijdperk
Werkvorm: Talk
Sprekers: Niels Bakker (Stichting Lezen)
Omschrijving: De laatste jaren hebben veel bibliotheken volop geïnnoveerd op het terrein van leesbevordering en digitalisering. Mooi. Maar nog nagenoeg onontgonnen gebied is het bevorderen van het lezen met behulp van digitale media. Is het mogelijk en wenselijk dat de Bibliotheek hier sterker op inzet? In deze boeiende talk vertellen we u over zowel nationaal als internationaal onderzoek dat is uitgevoerd op dit terrein. Ontmoedigen digitale media het lezen van boeken, zoals vaak wordt beweerd? Of kunnen e-boeken ervoor zorgen dat opgroeiende generaties - die vaak een grote affiniteit hebben met beeldschermmedia - meer gaan lezen? Lezen en interpreteren mensen e-boeken op dezelfde manier als gedrukte boeken? En kunnen multimedia en interactiviteit de leeservaring ook verdiepen? Op deze en andere vragen formuleren we graag samen met u een antwoord. In de discussie die daarop volgt bespreken we consequenties van de onderzoeken voor het werk van Bibliotheekmedewerkers; met name als het gaat om het bereiken van kinderen en jongeren.
Titel: Bibliotheken, gegevensverzameling en privacy
Type: Trending topic
Thema: 1. Thuis in het digitale tijdperk
Werkvorm: Fringemeeting
Sprekers: Frank Bergsma (Koninklijke Bibliotheek)
Rianne Brouwers (Koninklijke Bibliotheek)
Omschrijving: We kunnen steeds meer gegevens vastleggen. Gegevens over uitleningen, onze collecties, bedrijfsgegevens, maar ook bijvoorbeeld gegevens over klanten. Dit vertelt ons veel over klantprofielen en leengedrag. Daarnaast kunnen we deze gegevens inzetten voor dienstontwikkeling en voor marketing. Bij organisaties als de NS en Netflix zien we wat dat kan opleveren. Maar willen en vooral ook mogen wij al deze gegevens hier wel voor inzetten? Wat moet dat het ons opleveren? En beschikken we dan wel over de juiste gegevens? In deze fringemeeting willen we met u en experts van buiten ons netwerk in gesprek over gegevensverzameling en privacy. Praat u mee over onze rol?
Titel: Kennismaken met gedigitaliseerd Nederlands erfgoed
Type: Inspiratiesessie
Thema: 1. Thuis in het digitale tijdperk
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Steven Claeyssens (Koninklijke Bibliotheek)
Joris Pekel (Europeana)
Johan Oomen (Beeld en Geluid)
Henrike Hövelmann (Rijksmuseum )
Omschrijving: Oude boeken, kranten, schilderijen, radio- en televisieopnames en nog veel meer, het staat intussen allemaal online, bruikbaar voor lessen, werkstukken of een achtergrondfoto op Facebook. In deze workshop maken Bibliotheekmedewerkers kennis met de enorme rijkdom aan gedigitaliseerd Nederlands erfgoed bij onder andere de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksmuseum, Instituut Beeld en Geluid en Europeana. De culturele instellingen tonen hun digitale collecties, leggen uit hoe ze gebruikt kunnen en mogen worden en geven ter inspiratie voorbeelden van creatieve, nieuwe toepassingen op basis van al dat moois.
Titel: Nieuwe doelgroepen in de Bibliotheek? Social CRM
Type: Trending topic
Thema: 1. Thuis in het digitale tijdperk
Werkvorm: Talk
Sprekers: Ronald Huizer (BiSC)
Malou Van der Vleuten (Coosto)
Omschrijving: Hoe kun je op een effectieve en duurzame manier het contact met bestaande én nieuwe doelgroepen onderhouden? Dat vroeg een aantal Bibliotheken zich af. De oplossing? Social CRM. Vaak houdt alleen de marketing- of communicatiemedewerker van de Bibliotheek zich bezig met social media. Contacten via social media hebben vaak een kortstondig karakter. En relaties met klanten worden wel in het lokale Bibliotheek systeem ILS onderhouden, maar zijn niet gekoppeld aan sociale media. Veel kansen blijven zo onbenut. Inmiddels maken veel bedrijven en organisaties gebruik van een nieuw instrumentarium: social CRM. Daarmee wordt social media geautomatiseerd gemonitord en kan gebruikt worden voor klantcontacten en interactie met (nog) niet-klanten. Bovendien werken medewerkers van verschillende afdelingen met elkaar samen in het behandelen van contacten met de klant. We vertellen in deze talk over onze opzet en delen onze ervaringen. We zijn tegelijkertijd benieuwd naar uw suggesties en vragen. Dat helpt ons weer scherper naar de toekomst te kijken. .
Titel: Delpher: een goudmijn voor historisch onderzoek
Type: Inspiratiesessie
Thema: 1. Thuis in het digitale tijdperk
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Maaike Napolitano (Koninklijke Bibliotheek)
Omschrijving: Kom naar deze workshop over het landelijke digitale platform www.delpher.nl om erachter te komen welke meerwaarde Delpher heeft voor uw Bibliotheekbezoekers. Miljoenen pagina's uit oude kranten, boeken, tijdschriften en radiobulletins kunnen in Delpher op naam of woorden doorzocht worden. Niet eerder hadden (amateur-) onderzoekers online toegang tot zoveel informatie. Denk daarbij ook aan genealogen, lokale heemkundigen en scholieren die een profielwerkstuk maken. Misschien zoekt een klant oude breipatronen, adresgegevens, recepten of advertenties, die allemaal in Delpher zijn terug te vinden. In de sessie laten we aan de hand van praktijkvoorbeelden zien wat er allemaal mogelijk is met Delpher. Ook gunnen we u een kijkje in de toekomst, want de ontwikkeling van Delpher staat niet stil. Het platform wordt voortdurend verbeterd en er komt almaar nieuw materiaal bij.
Titel: Het vergroten van gastvrijheid? Virtual attraction!
Type: Praktijkvoorbeeld
Thema: 1. Thuis in het digitale tijdperk
Werkvorm: live presentatie en talks.
Sprekers: Remco De Jong (Delite (Triamata B.V.))
Karin Sengers (de Bibliotheek Eindhoven)
Omschrijving: De Bibliotheek Eindhoven wil 'the place to be' in de stad zijn en blijven. Daarom vullen we 'gastvrijheid' - één van onze voornaamste kernwaarden - op heel veel verschillende manieren in. Bijvoorbeeld door een aangename verblijfsomgeving te zijn en door interessante activiteiten te organiseren. Maar ook door op een andere, eigentijdse manier invulling te geven aan onze functie van kennis- en informatiedeling. Hoe? Met de inzet van 'narrowcasting' en 'beacons' bieden we bezoekers op een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke manier informatie aan. Wat 'narrowcasting' precies is? Op digitale schermen in de Bibliotheek tonen we informatie van regionale en lokale media en culturele instellingen in de stad. Deze partijen tonen op hun beurt het Bibliotheekprogramma op de schermen op hun locaties. 'Beacons' zijn sensoren die op verzoek van de klant aanvullende informatie laten zien op hun telefoon. Over een specifiek thema in de Bibliotheek bijvoorbeeld. Of hoe hij eenvoudig navigeert naar het gewenste boek. Zo maken we een Bibliotheekbezoek nog aantrekkelijker en gastvrijer. Ervaren hoe het werkt? Speciaal voor het Nationale Bibliotheekcongres hebben we een aparte demo-omgeving ingericht.
Titel: Programmeren, een uitdaging voor de bibliotheek?
Type: Praktijkvoorbeeld
Thema: 1. Thuis in het digitale tijdperk
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Jolanda Kreuk (Bibliotheek Kennemerwaard)
Joey Haakman (Bibliotheek Kennemerwaard)
Omschrijving: Wie in de 21e eeuw leeft, heeft nieuwe vaardigheden nodig om mee te komen in de maatschappij: digitale vaardigheden, creativiteit, probleemoplossend vermogen. Bibliotheek Kennemerwaard is een traject aan het uitzetten rond leren programmeren en '21st Century Skills'. De Bibliotheek biedt de dienstverlening aan scholen en aan bezoekers, van jong tot oud. Met dit programma is nu een jaar ervaring opgedaan. Het traject bij Bibliotheek Kennemerwaard is een ontdekkingsreis. De workshop neemt u mee op die reis. Wat hebben we gedaan, waar liepen we tegenaan bij zo'n nieuw traject op een nieuw terrein en wat rolt eruit voor de toekomst? U kunt ons materiaal bekijken en gebruiken en zo zelf ervaren dat programmeren en organiseren van activiteiten rondom het thema 21st Century Skills niet moeilijk is, maar juist leuk! Inspireer uzelf en elkaar en ga naar huis met de 'skills' om hiermee zelf aan de slag te gaan.
Titel: Hoe maak ik een FabLab in mijn Bibliotheek?
Type: Praktijkvoorbeeld
Thema: 1. Thuis in het digitale tijdperk
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Jeroen De Boer (Bibliotheekservice Fryslân)
Aan Kootstra (Bibliotheekservice Fryslân)
Bertus Douwes (Bibliotheekservice Fryslân)
Omschrijving: Hoe maak of integreer je een FabLab (een uitvind-ontwerp-maak-werkplaats) binnen de Bibliotheek? Binnen het project 'Fab The Library!' geeft Bibliotheekservice Fryslân (BSF) Bibliotheekmedewerkers (van management tot frontoffice) handvatten hiervoor. Tijdens het lesprogramma, dat uit drie modules bestaat, ontwikkelen de deelnemers kennis en vaardigheden voor de integratie van FabLab-principes en Fablab-faciliteiten in Bibliotheek. Inmiddels hebben meerdere Bibliotheken in het land succesvol deelgenomen aan het programma: Zeeuwse Bibliotheek, CODA Apeldoorn, Cultuurfabriek Veenendaal en Bibliotheek Drachten. Alle clusters binnen het Fries Bibliotheken Netwerk hebben aangegeven ook het programma te gaan volgen. Hiermee starten we in december 2015. In de workshop doorloopt u een ingedikte Fab the Library!-sessie. Hiervoor gebruiken we de FryskLab-truck als setting. Gedurende de rest van het congres is deze toegankelijk voor andere geïnteresseerden. http://www.frysklab.nl/bibliotheek/
Titel: WYSIWYG337<: speciaal voor geeks, noobs en entrepeneurs
Type: Praktijkvoorbeeld
Thema: 1. Thuis in het digitale tijdperk
Werkvorm: Geekborrel
Sprekers: Anneroos Goosen (De Kennismakerij)
Tanne Van Bree (Zelfstandig ondernemer)
Eddie Maas (EDease)
Adam Laamraoui (De Nieuwe Bibliotheek )
Peter Heuvelman (Mediabunker)
Simon De Windt (Mediabunker)
Omschrijving: WYSIWYG337< is een geekborrel. Een wat?! Een informele borrel waar geeks, noobs en entrepreneurs hun kennis delen. Nog niet helder? WYSIWYG staat simpelweg voor What You See Is What You Get. Deze term wordt gebruikt voor de modus waarin programmeurs direct zien wat ze in computercode schrijven. Tijdens een geekborrel presenteren makers een prototype aan technologische amateurexperts en innovatieve ondernemers. Waar ze elkaar voorheen vooral op internetfora hielpen, doen ze dat nu ter plekke. Met hun specialistische kennis werken zij samen aan het verfijnen van prototypes. WYSIWYG337< maakt al een jaar vast onderdeel uit van het programma van de Kennismakerij, de proeftuinbibliotheek van Bibliotheek Midden-Brabant. Hiermee hebben we een nieuwe doelgroep aan weten te trekken die zich actief verbindt aan de Kennismakerij: een heel nieuwe community dus. Tijdens het Nationale Bibliotheekcongres presenteren we een speciale geekborrel, die zich richt op innovatieve technologie binnen de Bibliotheek. Zo gaan we in gesprek over de KennisCrowd, een visuele tool om kennisnetwerken zichtbaar te maken op basis van de input van gebruikers. Daarnaast presenteert De Nieuwe Bibliotheek de ontwikkeling van een applicatie waarmee de fysieke omgeving van de bibliotheek op een andere manier wordt beleefd. Duizelt het u allemaal? Kom dan vooral naar de borrel en maak kennis met de mogelijkheden van deze innovatieve wereld.


2. Vakvaardigheid Voorop

De Bibliotheek: informatiespecialist van de toekomst

Over welke vaardigheden en kennis moet je als informatiespecialist in 2015 beschikken? Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen om een andere invulling van de rol van de Bibliotheek. En ook de steeds kritischer wordende consument stelt andere eisen aan onze dienstverlening. Beschikken wij nog wel over de juiste competenties? Hoe blijven we als sector up to date en wat is daar voor nodig? Om van elkaar te leren zijn we in deze programmalijn ook op zoek naar inspirerende voorbeelden uit andere sectoren en het buitenland.

Titel: De rol van de Bibliotheek in cultuureducatie
Type: Praktijkvoorbeeld
Thema: 2. Vak vaardig verder
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Meriam De Kanter (Rijnbrink)
Geny Nijboer (Stadkamer Zwolle)
Omschrijving: Hoe kan de Bibliotheek haar rol in cultuureducatie optimaal spelen? Met welke partners? Welke expertise zet de Bibliotheek in? In de workshop onderzoeken we hoe de educatieve taken van de Bibliotheek - waaronder leesbevordering - zich verhouden tot cultuureducatie, en wat dat betekent voor de productontwikkeling. Cultuureducatie op school verrijkt het leven van leerlingen, verruimt hun blik en verschaft hen nieuwe vaardigheden. In het kader van de vierjarige regeling Cultuureducatie met Kwaliteit werken Bibliotheken samen met kunstencentra, musea en scholen aan nieuwe projecten en netwerken in cultuureducatie. Een aantal Overijsselse bibliotheken is partner of penvoerder in een CmK-project of speelt een rol in het lokale aanbod voor cultuureducatie. Rijnbrink en Stadkamer werken aan een duurzame structuur om cultuureducatie een volwaardige plek te geven binnen het onderwijs. Ze willen weten hoe de inbreng van de Bibliotheken hierin past.
Titel: Wat is úw vraag aan de Koninklijke Bibliotheek?
Type: Inspiratiesessie
Thema: 2. Vak vaardig verder
Werkvorm: Fringemeeting
Sprekers: Naomi Deegenaars (Koninklijke Bibliotheek)
Bertil Voogd (Koninklijke Bibliotheek )
Frank Bergsma (Koninklijke Bibliotheek)
Hildelies Balk (Koninklijke Bibliotheek )
Jos Debeij (Koninklijke Bibliotheek )
Heleen Van Manen (Koninklijke Bibliotheek)
Rianne Brouwers (Koninklijke Bibliotheek )
Omschrijving: De nieuwe Bibliotheekwet heeft veel in beweging gebracht in bibliotheekland. Bij de Koninklijke Bibliotheek, maar ook bij u! Dat moet haast wel vragen bij u oproepen; vragen die u graag aan de KB wilt stellen. Wees welkom bij deze fringe meeting. Een greep uit de vragen die ons bereiken: wanneer krijgen we meer inzicht in de e-bookgebruikerscijfers? Blijft onze WaaS-website ook tot 2020 gratis? Komen er nog aanvullende proposities voor het digitaal lidmaatschap? Wij gaan zoveel mogelijk van uw vragen beantwoorden en mochten we het antwoord ter plekke niet weten, dan komen we daar later op terug.
Titel: Europese aanbesteding boekeninkoop: hoe doe je dat?
Type: Praktijkvoorbeeld
Thema: 2. Vak vaardig verder
Werkvorm: Talk
Sprekers: Ingrid Fest (de Bibliotheek Eindhoven)
John Konijn (Realign)
Joan Peerdeman (Lisette Werter Groep)
Omschrijving: Bent u van plan om binnenkort een aanbesteding te doen? Kom dan naar deze talk en leer van onze ervaringen! De Bibliotheek Eindhoven besloot in 2014 de boekeninkoop Europees aan te besteden om zo kosten te besparen, een actuelere collectie te verkrijgen en het werkproces efficiënter te laten verlopen. De Lisette Werter Groep, een partij uit de boekenwereld, maar zonder ervaring in de Bibliotheekwereld, won de aanbesteding. De resultaten zijn inmiddels naar tevredenheid, maar het proces verliep niet zonder slag of stoot. Onze ervaringen met het aanbesteden, werken met een leverancier die onbekend is met het Bibliotheekwezen en de hobbels tijdens zo'n proces, delen we graag met u. Zo bleek het meer tijd en moeite te kosten dan verwacht om tot een soepel werkend bestelsysteem te komen. De verschillen tussen de boekenwereld en de Bibliotheekwereld waren groter dan verwacht. Maanden later, na inzet van een troubleshooter, kunnen we nu toch gaan oogsten. Nieuwe titels zijn enkele dagen na verschijning beschikbaar voor onze klanten, we zijn bijna 20% goedkoper uit en de administratieve verwerking van de boekenstroom is efficiënter dan voorheen.
Titel: Makkelijker mediawijs met Mediamatch
Type: Praktijkvoorbeeld
Thema: 2. Vak vaardig verder
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Anneke Tiddens (Biblionet Groningen)
Inger Van Til (Cultuurclick Groningen)
Hanneke Van den Hoogen (Groninger Forum)
Omschrijving: Boeiende lessen mediawijsheid geven aan groep 5 t/m 8 in het basisonderwijs? Dat kan makkelijker. Mediamatch heeft drie producten voor mediacoaches ontwikkeld, om de informatievaardigheden bij kinderen te verbeteren. Er zijn twee online games voor groep 5/6 en 7/8 met bijbehorende leskist ontwikkeld en een kant-en-klare lesfilm voor groep 7/8, van de makers van onder meer het Klokhuis. Deze film geeft alle ins en outs over wat nieuws is en hoe het gemaakt wordt. Kom zelf beleven wat u aan dit nieuwe gereedschap kunt hebben in deze interactieve workshop. Tijdens de workshop ontdekt u hoe u met deze producten van Mediamatch kunt werken. De monitorvragen over informatievaardigheden van 'De Bibliotheek op SchooI' vormden de basis voor de ontwikkeling van deze producten. Mediamatch sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van kinderen en is ingebed in het brede curriculum van de school. Het project is een samenwerking tussen Biblionet Groningen, Cultuurclick Groningen, het Groninger Forum, Spelpartners, Reglobe en Buro Le.
Titel: Hoe licht ik mijn organisatie door op innovatie-capaciteit?
Type: Praktijkvoorbeeld
Thema: 2. Vak vaardig verder
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Gert Staal (Bibliotheek Lek & IJssel)
Omschrijving: In deze praktische workshop nemen we u mee naar het 'Innovatie Management Model'. Wat dat precies is? Een internationaal erkend innovatie model van de PDMA. Belangrijkste vraag: is uw organisatie klaar voor innovatie? Het model is een geweldig hulpmiddel om te bepalen waar de belangrijkste knelpunten zitten in een organisatie om wel of niet te kunnen innoveren. Met een aantal snelle veranderingen, kunt u uw organisatie snel veel innovatiever laten werken. Samen buigen we ons in deze workshop over vragen als: hoe gericht is uw organisatie op innovatie, wat zijn uw kansen op succes en vooral: hoe vergroot je vervolgens die kansen?
Titel: Leesconsulenten als trainee
Type: Praktijkvoorbeeld
Thema: 2. Vak vaardig verder
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Marie-Anne Raaijmakers (Bibliotheek Midden Brabant)
Sylvia Van Stokkum (Bibliotheek Midden Brabant)
Stieneke Eising (Kunst van Lezen)
Omschrijving: Bij de Bibliotheek staat de expertise van de leesconsulent centraal. Maar dé leesconsulent bestaat niet. De leesconsulenten die in de Bibliotheek werken, zijn een smeltkroes van medewerkers van diverse herkomst, uit de frontoffice, jeugdbibliothecarissen, instromende academici, ex-leerkrachten. Al deze mensen hebben verschillende competenties. En hun aantal neemt toe. Want er komt steeds meer vraag naar leesconsulenten, vooral vanuit het onderwijs, dankzij 'de Bibliotheek op School'. Met de landelijke opleiding tot leesconsulent zijn ze startbekwaam, maar dan? Hoe kan de Bibliotheek de expertise van leesconsulenten structureel stimuleren, vergroten en borgen? Bibliotheek Midden-Brabant ontwikkelde in samenspraak met Kunst van Lezen een traineeprogramma om de expertise van de leesconsulent (van starter tot professional) te verbeteren en stroomlijnen. De eerste ervaringen met dit traineeprogramma zijn inmiddels opgedaan. Tijdens de workshop gaat u in gesprek over vragen die hieruit naar voren kwamen. Over het optimaliseren van de performance van de leesconsulenten binnen 'de Bibliotheek op School', de verdere ontwikkeling van de competenties en wat daarvoor nodig is, zowel vanuit de Bibliotheek als wat betreft de inzet van de leesconsultenten.


3. Iedereen inclusief

De Bibliotheek: nieuwe doelgroepen en nieuwe communities, nieuw beleid

Weet u nog? De Bibliotheek is er voor iedereen: van laaggeletterden tot jongeren en van mensen met een taalachterstand tot senioren. Maar voelen alle doelgroepen zich voldoende aangesproken? Hoe zit het met hoogopgeleiden, zzp'ers of kunstenaars? Hoe kunnen we hen, maar ook minder zichtbare doelgroepen die zich verenigd hebben in communities, aan de Bibliotheek verbinden? Hoe ontwikkelen we samen met hen nieuwe producten en diensten? Denk bijvoorbeeld aan het verrijken van data, het organiseren van exposities, wetenschap voor iedereen en het aanbieden van debatten en kennisbijeenkomsten.  

Titel: Hoe doet uw Bibliotheek het op (social) media?
Type: Trending topic
Thema: 3. Iedereen inclusief
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Barbara Rudz (Vereniging van Openbare Bibliotheken)
Iris Van Strien (Meltwater Amsterdam)
Omschrijving: Lokale media en social media zijn manieren om mensen te bereiken. Wat vertelt u daar als Bibliotheken eigenlijk? En zeker zo belangrijk: wat zeggen anderen over de Bibliotheek? Word goed zichtbaar voor wie u er bent? En wat de Bibliotheek betekent voor de gemeenschap? Kortom: hoe komt u over bij uw leden, bezoekers en lokale stakeholders en klopt dat beeld? Past het bij wat uw Bibliotheek daadwerkelijk doet en betekent? De VOB verzamelt het nieuws over de Bibliotheek op social media via een nieuwsfeed van Meltwater op www.debibliotheken.nl. Uit dit overzicht hebben wij een analyse gemaakt. Iris van Strien (Meltwater Amsterdam) begint met een presentatie waarin wij ingaan op: - Wat staat er in (lokale) media in het afgelopen jaar over de Bibliotheek in het algemeen en in het bijzonder over uw Bibliotheek? - Wat staat er op social media in de afgelopen zes maanden over de Bibliotheek en uw Bibliotheek? We gaan in op wat opvalt en welke trefwoorden het meeste voorkomen. Daarna gaat Barbara Rudz (VOB) met u via stellingen in op: - Hoe kom je als Bibliotheek over? - Op welke thema's ben je zichtbaar? - Zijn die thema's wenselijk of liever iets anders? Tot slot bespreken we met elkaar hoe u deze informatie kunt gebruiken om uw (social) mediabeleid aan te passen. Zodat u nog bewuster kunt werken aan het door u gewenste imago.
Titel: Werkatelier in de wijk: laagdrempelig leren in de Bibliotheek
Type: Inspiratiesessie
Thema: 3. Iedereen inclusief
Werkvorm: Talk
Sprekers: Meggie Kivits (de Bibliotheek Eindhoven)
Martijn Beerens (de Bibliotheek Rotterdam)
Annemieke Huisingh (Atelier van Licht)
Omschrijving: Zelf ervaren, experimenteren en opnieuw proberen. Gemotiveerd door de wil om iets te kunnen. Dat is het fundamentele begin van ieder leerproces. Met het Werkatelier in de wijk spelen de Bibliotheken Eindhoven en Rotterdam hierop in. Met een team van kunstenaars en wetenschappers uit verschillende disciplines zijn we een laagdrempelige voorziening voor informeel leren in wijken aan het ontwerpen en inrichten. Te beginnen bij de wijken met een groot percentage laaggeletterden. Het Werkatelier in de wijk moet een leerrijke inspirerende omgeving worden voor iedere wijkbewoner. Een plek waar kinderen, volwassenen en ouderen vrij kunnen experimenteren, spelen, communiceren, creëren en elkaar kunnen ontmoeten. Door vrij onderzoek, plezier, experiment, interactie en expressie aan te bieden, vindt iedereen er iets dat inspireert en aanmoedigt om samen aan de slag te gaan en te leren. Op die manier draagt het werkatelier op een eigentijdse en actieve manier bij aan de ontwikkeling van (basis)vaardigheden en aan verbinding in de wijk.
Titel: Duurzaam Doen Alkmaar: van collectie naar mensen
Type: Praktijkvoorbeeld
Thema: 3. Iedereen inclusief
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Stephan De Vilder (Bibliotheek Kennemerwaard)
Huub Purmer (Dock20)
Anna Stegmeijer (Bibliotheek Kennemerwaard)
Omschrijving: Hoe kun je zonder vast projectplan, maar wel met een stip op de horizon samen met inwoners, ondernemers, specialisten en collega's maatschappelijke impact realiseren? Kom dan naar deze workshop! 'Duurzaam Doen Alkmaar' is een initiatief van de Bibliotheek Kennemerwaard, waarbij een serie bijeenkomsten door externen wordt georganiseerd. Daarnaast deelt een steeds groter wordende groep van duurzame ondernemers op onze online platforms informatie, ervaringen en duurzaamheidstips met elkaar. Met vallen en opstaan, continue nieuwe wegen zoekend, ontstaat een groeiende, duurzame community. Wat kan deze experimentele aanpak ons leren? Programmamaker Stephan de Vilder en sociaal ondernemer Huub Purmer vertellen hun ervaringen: zowel de successen als de mislukkingen, de dynamiek en de mogelijke uitgangspunten van dit nieuwe spannende spel. U zult veel herkennen van de Nieuwe Business Modellen van David Lankes en Jan Jonker.
Titel: Wikipedia in de Bibliotheek, wie durft?
Type: Praktijkvoorbeeld
Thema: 3. Iedereen inclusief
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Lieke Hoefs (Koninklijke Bibliotheek)
Olaf Janssen (Koninklijke Bibliotheek)
Omschrijving: Wie informatie zoekt kan niet om Wikipedia heen. Deze invloedrijke bron van informatie doet grotendeels hetzelfde als de Bibliotheek: mensen, informatie, kennis en cultuur samenbrengen. Een goede reden voor de Bibliotheek om samen te werken met Wikipedia. Maar hoe? De workshop 'Wikipedia in de Bibliotheek, wie durft?' geeft voorbeelden van een praktijkaanpak. De OBA, Bibliotheek Eemland, Theek 5 en Bibliotheek Arnhem werken samen aan pilotprojecten om Wikipedia te gebruiken bij hun activiteiten. De Koninklijke Bibliotheek en Wikimedia Nederland ondersteunen hen hierbij. De workshop zoomt in op deze projecten en de vraagstukken die hierbij naar boven komen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met auteursrecht? Wat gebeurt er met de kwaliteit van de informatie als je als Bibliotheek de controle durft los te laten? Hoe zorg je voor de zichtbaarheid van de Bibliotheek op Wikipedia? Kom daarover mee discussiëren tijdens deze workshop.
Titel: Succesvol ouders betrekken
Type: Inspiratiesessie
Thema: 3. Iedereen inclusief
Werkvorm: Workshop
Sprekers: David Kranenburg (Actief Ouderschap i.o.v. Stichting Lezen)
Omschrijving: Ouders voeden kinderen op tot lezers. Of niet. Brochures met goedbedoelde tips of ouderavonden over boeken zijn voor de meeste ouders geen stimulans om nu wél te gaan voorlezen. Hoe kan dat beter? Hoe kan de Bibliotheek ouders meer betrekken? Hoe kunnen de Bibliotheek en ouders partners worden? Welke rol hebben scholen of kinderdagverblijven hierin? En vooral: hoe kan de Bibliotheek ouders verleiden om kinderen te stimuleren om meer te lezen? Na een korte, inspirerende introductie, gaat u in deze workshop aan de slag met uw eigen aanbod aan ouders en kinderen. Wat biedt uw Bibliotheek aan en hoe 'verkoopt' u dat aan ouders, scholen en kinderdagverblijven? Met de 'leesbril van Actief Ouderschap' zult u op een heel andere manier kijken naar de diensten die u aanbiedt en daarmee op subtiele wijze het partnerschap in lezen versterken.
Titel: De Bibliotheek: betere taal- en leesvaardigheid voor iedereen?
Type: Praktijkvoorbeeld
Thema: 3. Iedereen inclusief
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Frank Huysmans (Universiteit van Amsterdam)
Ellen Kleijnen (Universiteit van Amsterdam)
Gerlien Van Dalen (Stichting Lezen)
Nan Van Schendel (de Bibliotheek Gouda)
Femke Lagaai (De Bomen)
Omschrijving: We weten allemaal dat taal- en leesvaardigheid essentieel zijn voor succesvolle participatie in de samenleving. Maar welke invloed heeft de Bibliotheek hierop? De Universiteit van Amsterdam deed, in samenwerking met de Bibliotheek Gouda, onderzoek naar de invloed van een Bibliotheekvoorziening bij leerlingen met een niet-westerse achtergrond. Heeft de aanwezigheid van een 'in een basisschool geïntegreerde' Bibliotheekvoorziening effect op de woordenschat, spelling en het begrijpend lezen? Stijgt de leesattitude en het leesgedrag? Gaat het kind meer lezen in zijn of haar vrije tijd? Tijdens deze workshop vertelt Nan van Schendel, directeur Bibliotheek Gouda, over de fondsenwerving van het onderzoek en de aanpak in de wijk Oosterwei te Gouda. Vervolgens presenteren promovendus Ellen Kleijnen en bijzonder hoogleraar Bibliotheekwetenschap Frank Huysmans de eerste conclusies en aanbevelingen en Gerlien van Dalen, directeur stichting Lezen/Leescoalitie, geeft een eerste reactie. De workshop is een interactieve sessie waarin we graag met u in gesprek gaan over dit vraagstuk. Komt u ook?


4.Stralend middelpunt

De Bibliotheek: het kloppend hart van de samenleving

We staan midden in de maatschappij. Met veel (lokale) instellingen hebben we inmiddels warme banden. Denk aan onderwijs-, zorg- en kunst en cultuurinstellingen of het toerisme. Samen optrekken: daarmee kom je verder. We zijn in deze programmalijn op zoek naar deze successen, maar nadrukkelijk ook naar andere voorbeelden: welke initiatieven zijn echt innovatief en welke samenwerkingen met verrassende sectoren mogen in de spotlights gezet worden? Maar ook: hoe bestendig je deze samenwerkingen en hoe ontwikkel je samen een lokale visie?

Titel: De toekomst van het bibliotheekgebouw
Type: Inspiratiesessie
Thema: 4. Stralend middelpunt
Werkvorm: Talk
Sprekers: Alice Van Diepen (Bibliotheek Deventer)
Karin Barth (Bibliotheek Deventer)
Fedele Canosa (Mecanoo )
Omschrijving: Tijdens deze talk spreken twee partijen over hun ervaringen bij het ontwerpen van een bibliotheekgebouw: architect Fedele Canosa, bibliotheekdirecteur Alice van Diepen en projectleider Karin Barth. Hoe ontwikkelen zij gezamenlijk een duurzaam bibliotheekgebouw dat niet alleen nu, maar ook in de toekomst een belangrijke rol in de samenleving kan innemen? Fedele Canosa van MECANOO vertelt vanuit het perspectief van de architect: hoe komt hij tot zijn visie op de vormgeving en hoe verweeft hij de functies van een bibliotheek daarin? Alice van Diepen en Karin Barth van de Bibliotheek Deventer kijken vanuit het perspectief van de gebruiker: hoe kom je tot een programma van eisen en een bibliotheekconcept dat niet alleen nu, maar ook in de toekomst bruikbaar is en wat vraagt dit van het gebouw en haar gebruikers?
Titel: Mediabegrip en BoekMee: innovatieve educatieve producten
Type: Praktijkvoorbeeld
Thema: 4. Stralend middelpunt
Werkvorm: Talk
Sprekers: Roelov Kuipers (Bibliotheken Zuidoost Fryslân)
Miranda Hartgers (Bibliotheken Zuidoost Fryslân)
Rahel Hermes (Bibliotheken Zuidoost Fryslân)
Omschrijving: Werkt u veel samen met scholen? Kom dan vooral naar deze talk! We vertellen u over onze ervaringen met twee innovatieve producten van de Bibliotheek Zuidoost Friesland: Mediabegrip en BoekMee. Wie deze talk bezoekt, hoort over de aanpak en de werkwijze van de producten en hoe u deze producten voor uw eigen Bibliotheek kunt gebruiken. Mediabegrip is een tweewekelijkse nieuwsbrief met kant-en-klare lessen over social media en trending topics. Voor bibliotheken zijn de lessen een handig hulpmiddel op school. In minder dan vijf minuten voorbereidingstijd kan een mediacoach of leerkracht met de leerlingen aan de slag. Voor Bibliotheken met collecties op school is BoekMee interessant. Dit online catalogusprogramma werkt handig en snel. Ontwikkeld met én voor scholen die de kosten van een catalogussysteem op school te hoog vonden. Nu is het een serieuze concurrent van de bestaande catalogussystemen die voor schoolcollecties worden gebruikt. In deze talk hoort u alle informatie om vast te stellen of Boekmee ook voor uw scholen geschikt is.
Titel: Cocreatie voor een andere Bibliotheek
Type: Praktijkvoorbeeld
Thema: 4. Stralend middelpunt
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Ankie Kesseler (De Bibliotheek AanZet)
Paulien Van Essen (De Bibliotheek AanZet)
Robin Vossen (De Bibliotheek AanZet)
Elten Kiene ( )
Omschrijving: Aanzet tot verandering Onze omgeving (zowel politici als inwoners) vraagt om een verandering van het bibliotheekconcept. Er wordt in het hele land al veel over nagedacht en gesproken over hoe dit vorm moet krijgen. Maar te vaak blijft het bij maken van plannen en te weinig leidt het tot overgaan tot actie. Dat wilden we bij de Bibliotheek AanZet anders doen. In Dordrecht - de grootste gemeente uit ons werkgebied – zijn we daarom met wethouder Bert van de Burgt om tafel gaan zitten om te kijken hoe we tot een duurzame verandering van het bibliotheekconcept kunnen komen. Hij zal daar tijdens deze deelsessie een en ander over vertellen. Daarnaast zijn we ook erg benieuwd naar uw ervaringen en inzichten. Voelt u die noodzaak tot veranderen ook? Bent u ook benieuwd hoe plannen vertaald kunnen worden naar actie? Kom dan deze interactieve kennisdeelsessie. Verwacht namelijk geen passief samenzijn waarbij wij u vertellen hoe de wereld in elkaar zit. We zijn juist benieuwd naar uw ervaringen en inzichten. Hopelijk (en waarschijnlijk) steken we er zelf ook iets van op!
Titel: Slimmigheden voor ouderen
Type: Praktijkvoorbeeld
Thema: 4. Stralend middelpunt
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Pieternel Thijssen (de Bibliotheek Midden-Brabant)
Sebastiaan Peek (Fontys paramedische opleiding)
Omschrijving: Ouderdom komt met gebreken. Maar wijsheid komt met de jaren; ouderen bedenken slimme oplossingen om zo min mogelijk last te hebben van hun gebreken. Samen met studenten van Fontys zijn Bibliotheek Midden-Brabant en Cubiss op zoek gegaan naar deze slimmigheden. Studenten hebben ouderen gevraagd welke oplossingen ze gebruiken. De Bibliotheek heeft de beste ideeën toegankelijk gemaakt via de website www.slimmigheden.nl. Een vuilniszak om makkelijker in de auto te stappen bijvoorbeeld. Of een spijkerhouder die voorkomt dat je op je vingers timmert. Vanaf november komen er bijeenkomsten voor en met mensen uit de doelgroep: 65-75-jarigen die aanlopen tegen de beperkingen van het ouder worden. Tijdens deze bijeenkomsten worden de verhalen gedeeld, de website gepromoot en nieuwe verhalen opgehaald. Dit helpt mensen heel praktisch, maar zorgt ook voor verbinding tussen mensen op lokaal, wijk- of buurtniveau, omdat ze in een gezellige setting verhalen en ideeën delen. Dit versterkt de sociale cohesie in wijken en dorpen en creëert maatschappelijke meerwaarde. Door mensen aan te spreken op zelf bedachte oplossingen ontstaat een positieve sfeer en komt de problematiek uit de zorghoek. Tijdens de workshop krijgt u informatie over het project, maar de workshop is zeker ook bedoeld om nieuwe slimmigheden te horen te krijgen van de deelnemers.
Titel: Leesbevordering in het vmbo, dat werkt!
Type: Praktijkvoorbeeld
Thema: 4. Stralend middelpunt
Werkvorm: Talk
Sprekers: Liselotte Dessauvagie (Kunst van Lezen )
Omschrijving: Op het vmbo wordt weinig gelezen. De taal- en informatievaardigheid zou juist daar gestimuleerd moeten worden. Dat was voor Kunst van Lezen aanleiding om een speciale aanpak voor het vmbo te ontwikkelen. Een aanpak die is gebaseerd op het succesvolle 'De Bibliotheek op School' in het basisonderwijs. Met als basis de bekende bibliotheekprogramma's voor het vo als Biebsearch, 4YOU! En Leeskr8!. Na een pilot wordt 'De Bibliotheek op School – vmbo' op dit moment door het hele land uitgerold bij twee vmbo-scholen per provincie. Er ontstaan mooie vormen van samenwerking tussen school en de Bibliotheek. Liselotte Dessauvage vertelt u hierover. De pilot heeft de 'Leidraad voor bibliotheken en PSO's' opgeleverd: http://vo-bibliotheek.debibliotheekopschool.nl/home.html. De uitrol wordt betaald uit de stimuleringsregeling van Kunst van Lezen (Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek). Bij de stimuleringsregeling hoort de training 'Leesbevordering in het vmbo, dat werkt!'. Liselotte Dessauvagie doet uit de doeken wat de training in scholen teweeg brengt op het gebied van leesbeleving en leesmotivatie. De training blijkt docenten te motiveren om echte leesbevorderaars te worden, ook als ze zelf geen lezer zijn. De Bibliotheek en scholen kunnen van jongeren in het vmbo lezers maken, dankzij een vruchtbare samenwerking.
Titel: Lang leve de dorps- en wijkbibliotheek!
Type: Praktijkvoorbeeld
Thema: 4. Stralend middelpunt
Werkvorm: Debat
Sprekers: ()
()
Omschrijving: De Bibliotheekvestigingen in wijken en dorpen lijken het moeilijker te hebben dan de Bibliotheek in steden. Doordat er financieel minder middelen zijn, wordt de Bibliotheekfunctie steeds lastiger te handhaven in kleine gemeenschappen. Waar in grote steden zogenaamde 'People's Palaces' gebouwd worden, hebben wijken en dorpen net zo hard hun eigen plek nodig waar je kennis en verhalen kunt delen, waar je geïnspireerd en geïnformeerd wordt. Hoe zorg je er dus voor dat je als Bibliotheek betekenisvol bent en blijft voor de lokale gemeenschap? Aan de hand van een aantal voorbeelden laten we zien dat er nog steeds plek is voor de Bibliotheek in kleine gemeenschappen. Denk aan dorps- en wijkbibliotheken die zeer ruime openingstijden hebben, die gemiddeld twee activiteiten per week organiseren en die een hele gemeenschap mobiliseren. Het vraagt ondernemerschap, verbindingen leggen en co-creatie.Paul Cornelissen, directeur Cultureel Centrum Jan van Besouw: “De Bibliotheek is met haar programma én organisatie een beeldbepalende partner in ons huis. De programma-inhoud van theater, cursussen en collectie sluiten goed op elkaar aan en versterken elkaar op die manier. De Bibliotheek van de toekomst houdt dan ook rechtstreeks verband met onze vrijwilliger, medewerker, theaterbezoeker en cursist van de toekomst." Aan de hand van een aantal prikkelende stellingen gaan we vervolgens graag met u in gesprek over de toekomst van de wijk- of dorpsbibliotheek.
Titel: Scoor een Boek!
Type: Praktijkvoorbeeld
Thema: 4. Stralend middelpunt
Werkvorm: Talk
Sprekers: Jolanda Robben (Biblionet Groningen)
Mick Duzink (Stichting FC Groningen)
Omschrijving: Goed leren lezen is voor opgroeiende kinderen van groot belang. Daarbij helpt het als ze plezier beleven aan het lezen. Met die gedachte voeren de bibliotheken in de provincie Groningen in samenwerking met FC Groningen in de Maatschappij, het project 'Scoor een Boek!' uit. Een uniek leesproject voor leerlingen uit groep 5 en 6 van het primair onderwijs. Scoor een Boek! combineert lezen met sport, want… scoren kun je overal! Het resultaat? In schooljaar 2014-2015 hebben 5.091 leerlingen in de provincie Groningen in tien weken tijd 42.562 boeken gelezen. Scoor een Boek! is een leesproject dat ook buiten de grenzen van de provincie Groningen zeer succesvol kan zijn. Biblionet Groningen en FC Groningen in de Maatschappij hebben de ambitie om Scoor een Boek! uit te breiden met meer voetbalclubs én meer bibliotheken! Daarom gaan we dit leesproject presenteren op het Nationale Bibliotheekcongres. Wil je het leesplezier en de motivatie om te lezen vergroten bij leerlingen uit groep 5 en 6? Wil je meer jongens aan het lezen krijgen? En dat alles in samenwerking met een (prof)voetbalclub? Kom naar de presentatie van Scoor een Boek! en ontdek meer over dit unieke leesproject.
Titel: Proeven van leiderschap
Type: Inspiratiesessie
Thema: 4. Stralend middelpunt
Werkvorm: Talk
Sprekers: Giel Pastoor (Parktheater Eindhoven)
Bob Van Oosterhout (Triple Double sportmarketing)
Omschrijving: 'Proeven van leiderschap' is een proeverij van ingrediënten van leiderschap. Leiderschap is een actueel onderwerp in de bibliotheekbranche. We hebben sterke leiders nodig om met de ontwikkelingen in de maatschappij om te gaan. Leiders zijn er in alle soorten en maten, Graag laten we u in deze proeverij proeven van twee Smaakmakers op hun eigen vakgebied. Zij vertellen ieder in een TEDtalk van 15 minuten over hun leiderschap, hoe zij met leiderschap omgaan en wat leiderschap nu echt leiderschap maakt.
Titel: Identiteitsbewijs Eindhoven: een gezamenlijke missie voor een toekomstbestendige Bibliotheek
Type: Praktijkvoorbeeld
Thema: 4. Stralend middelpunt
Werkvorm: Talk
Sprekers: Cilia Groothuis (de Bibliotheek Eindhoven)
Joris Van der Waart (www.jorisvanderwaart.nl)
Kay Morel (De Betekenisfabriek)
Omschrijving: Hoe hervind je jezelf als organisatie na een grote bezuiniging, flinke reorganisatie en drastische koerswijziging? Bibliotheken kampen met bezuinigingen. Dit vraagt om een scherper antwoord op de vraag: “Waar doen we het voor?” Hoe kom je dan weer in de juiste flow om bevlogen samen de schouders er onder te zetten en je te richten op je toekomst? Want het is hard nodig om tijdens zo'n bezuinigingsronde toch licht aan het einde van de tunnel te zien. In deze talk vertellen we hoe je je als organisatie weer trots kunt voelen en beseft welke rol van betekenis je speelt. Want dat is zo! We vertellen in deze talk hoe gebruikers zich toch blijven herkennen in een Bibliotheek die zo veranderd lijkt.
Titel: Een succesvol lokaal Bibliotheekbestel
Type: Inspiratiesessie
Thema: 4. Stralend middelpunt
Werkvorm: Fringemeeting
Sprekers: Arjen Gerritsen (Gemeente de Bilt )
Omschrijving: Het lokale Bibliotheekbestel verandert, dat weet u als geen ander. Maar hoe moet de toekomst van het lokale Bibliotheekbestel eruit komen te zien? Daar willen we graag samen met de sector zelf over nadenken. Er is een commissie ingericht, speciaal om richting te geven aan de discussie over de toekomst van het lokale bestel. Hoe ontwerpen we handvatten voor lokale Bibliotheken? Welke functie moet de Bibliotheek in de lokale omgeving invullen? De commissie werkt aan de concretisering van het rapport van de Commissie Cohen over de Bibliotheek van de toekomst. De eerste stap is mogelijke scenario's ontwerpen voor de ontwikkeling van het lokale Bibliotheekbestel. Uw input is daarbij onmisbaar. Dus wilt u een bijdrage leveren? Kom dan naar deze fringemeeting en ga met de commissie in gesprek!


5. Out of the box

De Bibliotheek: altijd verrassend

Heeft u een voorstel dat u graag uitlicht, maar dat u niet kwijt kon in bovenstaande programmalijnen? In deze programmalijn kunt u alles delen. Alles mag.

Titel: #bieb010jong
Type: Praktijkvoorbeeld
Thema: 5. Out of the box
Werkvorm: Talk van 30 min aangevuld met 15 min optredens
Sprekers: Sabrina Laurens (Bibliotheek Rotterdam)
Michel Jansen (Project014)
Shariq Sarfaraz (R3C Gaming)
Mich Simon (YMP)
Omschrijving: Rotterdamse jongeren vinden de Bibliotheek een inspirerende plek om te ontspannen, studeren, af te spreken én vooral een plek waar ze hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Binnen Bibliotheek Rotterdam is '#bieb010jong' het platform voor jongeren. Het platform bestaat behalve uit de Bibliotheek onder meer uit jonge artiesten, loopbaancoaches voor starters, gamers en Rotterdamse jongeren. In deze 'talk' vertelt #bieb010jong hoe zij gezamenlijk een gevarieerd jongerenprogramma aanbieden in Bibliotheek Rotterdam. Met elkaar laten ze, aan de hand van videobeelden en praktijkvoorbeelden, het publiek ervaren hoe de jongerenprogrammering eruit ziet. Er wordt verteld hoe deze samenwerking tot stand is gekomen, er zijn tips en een heleboel nieuwe inspiratie. Met onder meer Michel Jansen (Project014), Shariq Sarfaraz (R3C Gaming), YMP (spokenword artiest) en Sabrina Laurens (Specialist Jongeren Bibliotheek Rotterdam).
Titel: De meerwaarde van internationalisering
Type: Praktijkvoorbeeld
Thema: 5. Out of the box
Werkvorm: Debat
Sprekers: Marieke Hanekamp (Nationaal Agentschap Erasmus+)
Ivette Sprooten (Cubiss)
Lianne Knobel (Bibliotheek Breda)
Vincent Freriks (Bibliotheek Maas en Peel)
Mark Neefs (Cubiss)
Omschrijving: Goed, we zetten u gelijk op scherp: wat is de meerwaarde van het internationalisering voor de Bibliotheek? Waarom zou u hierin investeren als tijd een schaars goed is? Vier gasten vertellen over hun ervaringen met internationalisering en subsidies. Waarom hebben zij deze stap gezet en wat heeft deze internationale ervaring hen opgeleverd? Waarom zou dit wel of geen navolging moeten vinden van andere Bibliotheken? En welke kansen biedt een subsidieprogramma als Erasmus+? De Bibliotheek Maas en Peel, Lianne Knobel van de Bibliotheek Breda, een deelnemer uit het netwerk Literacy for all, Ivette Sprooten van Cubiss en een consultant van het Nationaal Agentschap Erasmus+ gaan met elkaar in gesprek over de meerwaarde van internationalisering. Wat heeft het ze gekost en wat heeft het ze opgeleverd? Natuurlijk is er voldoende ruimte om in dit debat mee te discussiëren en al uw vragen te stellen.
Titel: Gebruik meer beeld!
Type: Inspiratiesessie
Thema: 5. Out of the box
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Elco Van Staveren (Koninklijke Bibliotheek)
Omschrijving: Met veel beeld in uw presentatie of notitie komt uw verhaal veel beter over en blijft het beter hangen. Sterker nog: uw verhaal wordt alleen al sterker als u het proces doorloopt om er een plaatje of infographic van te maken. Deze workshop neemt u mee in dat proces, geeft concrete tips en laat u met simpele, amusante tekenopdrachten zelf ervaren hoe eenvoudig het kan zijn om meer beeld te gebruiken. U gaat dus zelf aan de slag en aan het eind van de workshop heeft u kennis die u direct in de praktijk kunt gebruiken.
Titel: Leren door maken; mooie kans voor de Bibliotheek
Type: Trending topic
Thema: 5. Out of the box
Werkvorm: Talk
Sprekers: Jeroen De Boer (Bibliotheekservice Fryslân)
Omschrijving: Maakonderwijs komt terug op de kaart! Ook Bibliotheken kunnen aan de slag met 'leren door maken'. In de talk hoort u hoe de relatie tussen de Bibliotheek en maakonderwijs is gegroeid en welke raakvlakken en prachtige kansen er zijn voor Bibliotheken om zich hiermee (opnieuw) te profileren. In Friesland is al veel ervaring opgedaan met maakonderwijs. Bibliotheekservice Fryslân (BSF) is met het project FryskLab een internationale voorloper binnen de enerverende wereld van FabLabs en makerspaces in Bibliotheken. Maakonderwijs is een essentieel onderdeel van het FryskLab. Politiek heeft maakonderwijs de wind mee, mede dankzij BSF. Samen met andere makers en labs schreef BSF vorig jaar een Manifest Maakonderwijs. Dat werd omgevormd tot een motie in de Tweede Kamer, die unaniem werd aangenomen. BSF heeft ervoor gezorgd dat Bibliotheken in dat maakonderwijs een voorname rol spelen. Het nieuwe beleid krijgt in sneltreinvaart vorm. Kort geleden, op 23 september, kondigde staatssecretaris Dekker aan dat hij de motie gaat uitvoeren. Dit betekent dat drie kwartiermakers aankomend jaar aan de slag gaan met het Platform Maker Education: Arjan van der Meij (docent, Den Haag), Karien Vermeulen (projectontwikkelkaar Waag Society, Amsterdam) en Jeroen de Boer (BSF). Het platform gaat met steun van het Ministerie van OCW het maakonderwijs in Nederland op de kaart zetten. Het Ministerie gaat hiermee het 'leren door te maken' een zet in de goede richting geven, waardoor maakonderwijs op meer scholen en bibliotheken in Nederland een onderdeel van het les- en workshopprogramma kan worden. Alvast een voorproefje van de talk? Kijk de TedX-talk http://www.tedx.frl/speakers/jeroen-de-boer
Titel: Muziek en het brein
Type: Inspiratiesessie
Thema: 5. Out of the box
Werkvorm: Talk
Sprekers: Henkjan Honing (Universiteit van Amsterdam)
Omschrijving: Meeklappen op de maat van muziek: we kunnen het allemaal. Ook het herkennen van een liedje is voor de meesten van ons een fluitje van een cent. Maar hoe vanzelfsprekend is dat eigenlijk? En wat heeft het met muzikaliteit te maken? Hoogleraar muziekcognitie aan de UvA, Henkjan Honing, vertelt u in deze boeiende talk over hedendaagse muziekonderzoek. Hij stelt dat we muziek niet moeten zien als een luxeproduct, maar als een basisvoorwaarde in ons leven. Zijn succesvolle boek 'Iedereen is muzikaal' toont aan dat we meer muziek in ons hebben dan we misschien denken. Pasgeboren baby's hebben gevoel voor ritme, kleuters kunnen de maat houden en volwassenen hebben een feilloos gevoel voor timing. Maar waarom is dit interessant voor u? Waarom moet u naar deze talk van veelgevraagd spreker Honing? De Bibliotheeksector doet van oudsher veel met muziek. Mooie optredens, een enorme collectie bladmuziek of de nieuwste muziek beluisteren: er zit muziek in de Bibliotheek! En dat is maar goed ook, want muziek stimuleert allerlei emotionele, sociale en mentale functies. En daar werkt u als Bibliotheeksector dus intensief aan mee. Deze talk geeft u inspirerende nieuwe inzichten die direct toepasbaar zijn voor de muzikale diensten van de Bibliotheek.
Titel: Out-of-the-Bieb
Type: Inspiratiesessie
Thema: 5. Out of the box
Werkvorm: Fringemeeting
Sprekers: Max Cohen (XML architects )
Ilja Kok (Filmmaker)
Ruut Van der Beele (Filmmaker)
Angela De Weijer (Audiovisueel kunstenaar en ontwerper)
Edwin Van de Velde (Ruimtelijk ontwerper en onderzoeker)
Laurens Goudriaan (Ruimtelijk ontwerper en onderzoeker)
Marlies Leupen ()
Florian De Visser (Audiovisueel kunstenaar en ontwerper)
Omschrijving: Negen kunstenaars, vijf reizen, drie werelddelen en heel veel nieuwe inzichten over de Bibliotheek van de Toekomst. Dat is Out-of-the-Bieb in een notendop. Wist u bijvoorbeeld dat het in Azië heel gewoon is om even een dutje te doen in een Bibliotheek? En dat in gevels van veel Amerikaanse bibliotheken een ode aan het vrije woord gebeiteld staat? De reizen die de negen kunstenaars over de wereld maakten, leveren bijzondere inzichten op over de waarden van de Bibliotheek. Hun creativiteit is van grote waarde voor organisaties die zoeken naar een ander perspectief, zoals de Bibliotheek. De hoogtepunten van de reizen zijn verwerkt in een reizende expositie en een publicatie. Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan Lily Knibbeler, directeur van de Koninklijke Bibliotheek. Tijdens deze fringemeeting zijn de kunstenaars zelf aanwezig om met u in gesprek te gaan over de waarden van de Bibliotheek. Waarden die wellicht herontdekt moeten worden. Want als belangrijke kennis achter muren verdwijnt, het openbare domein een marktwerking-experiment is en actieve burgers een nieuw domein vormgeven: dan moet een openbaar instituut als de Bibliotheek daar iets mee. We zijn benieuwd naar uw mening. Wat zijn volgens u de waarden van de Bibliotheek? Van wie is de Bibliotheek? En hoe geef je deze waarden vorm? Out-of-the-Bieb is een samenwerking tussen de Bibliotheek 's-Hertogenbosch en Midden Brabant, BKKC en Cubiss.
Titel: De klant was koningin....
Type: Praktijkvoorbeeld
Thema: 5. Out of the box
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Stefan De Bruin (BiSC)
Omschrijving: Het befaamde onderzoek 'De klant is koningin' was voor de Bibliotheek het referentiekader voor hun uitleenpropositie (de manier waarop Bibliotheken zich aanbieden). En een van de uitkomsten was dat klanten niet 'te veel' willen betalen voor het lidmaatschap. Inmiddels zijn we een flinke stap verder in de tijd. Nieuwe (digitale) proposities vliegen ons om de oren, toepassing van het profijtbeginsel neemt toe en sommige mensen blijken zelfs geld te willen doneren, zonder ook maar één boek te lenen. Er zijn dus nieuwe kansen, en er is (nog) geen landelijke tariefstelsel dat als leidraad dient. In deze workshop gaan we de discussie aan over waar de financiële grenzen zitten aan het uitlenen; kunnen we veel meer geld hiervoor vragen? Of moet je dan ook meer waarde leveren, en hoe dan? Of moet je juist veel minder, of zelfs geen contributie vragen? En ga je dan ook minder of andere waarde leveren? En wat is een slimme strategie om donateurs en vrienden van de Bibliotheek aan te trekken? Praat hierover mee.
Titel: Durf te delen - Iedereen publicist
Type: Inspiratiesessie
Thema: 5. Out of the box
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Mirjan Albers (Cubiss)
Marianne Hermans (Cubiss)
Thijs Groof (Cubiss)
Omschrijving: Verheugt u zich op een dagje achteroverleunen en lekker luisteren naar al die bevlogen sprekers? U gaat weg met een tas vol papier en een hoofd vol ideeën. Thuisgekomen, tas uitgepakt, hoofd leeg, ideeën weg… jammer toch? Dat kan anders! De content ligt voor het oprapen en de middelen zijn er. Je moet ze wel weten te vinden en daar helpen wij bij. Je moet ze ook weten te gebruiken en daar kunnen we ook bij helpen. Maar vooral moet je ze dúrven te gebruiken en daar is soms wat lef voor nodig. Daar kunnen we niet bij helpen. Alhoewel…ons enthousiasme werkt aanstekelijk dus dat laatste zetje hebben we ook nog voor je in petto. Wat gaan we doen? In de workshop gaat u een uur aan de slag met inhoud; een thema uit andere sessies, of een onderwerp waar u al langer iets mee wil. U laat uw licht hierover schijnen: wat valt u op, welk idee wilt u delen, wat is uw commentaar daarbij? Tijdens de workshop leert u een verrassende invalshoek te kiezen, een prikkelende tekst te schrijven, op zoek te gaan naar geschikte beelden. Aan het eind van de workshop heeft u een aanzet voor een eigen publicatie, van een blog tot een beeldverslag.


Studiogesprekken

In de studiogesprekken gaat programmamaker Petra Possel op zoek naar persoonlijke drijfveren, visie en motivatie van een aantal bijzondere gasten. Onderstaand het programma.

Titel: Studiogesprek Nelleke Noordervliet
Type:
Thema: Studiogesprek
Werkvorm: Workshop
Omschrijving: In de studiogesprekken vraagt Petra Possel bijzondere gasten het hemd van het lijf over hun persoonlijke motivatie en drijfveren. Dit studiogesprek belooft een gesprek op hoog niveau te worden met schrijfster Nelleke Noordervliet. Nelleke vertelt over haar werk als schrijfster, columniste en haar nevenactiviteiten binnen de letteren.
Titel: Studiogesprek Frits Spits
Type:
Thema: Studiogesprek
Werkvorm: Studiogesprek
Omschrijving: In de Studiogesprekken gaat journaliste Petra Possel op zoek naar persoonlijke drijfveren, visie en motivatie van een aantal bijzondere gasten. We nemen u mee naar het leven van onze eigen dagvoorzitter Frits Spits. Geboren Eindhovenaar Frits Spits is radiomaker en televisiepresentator van het eerste uur. Frits werd in 1973 als radio-dj ontdekt tijdens het NOS-programma Proefdraaien. Vanaf dat moment presenteerde Frits diverse muziekprogramma's. Sinds 2014 presenteert Frits Spits op Radio 1 een wekelijks programma over de Nederlandse taal: De Taalstaat.In dit gesprek zoomt Frits Spits in op zijn radioprogramma Taalstaat en zijn nieuwste boek 'De Standaards van Spits'.
Titel: Studiogesprek Thijs Rotmans
Type:
Thema: Studiogesprek
Werkvorm: Studiogesprek
Omschrijving: In de studiogesprekken vraagt journaliste Petra Possel naar de persoonlijke drijfveren van bijzondere gasten. In dit studiogesprek vraagt zij Tijs Rotmans, Managing Partner van The Pricing Company, het hemd van het lijf. Vraag die centraal staat: kun je de waarde van je product of dienst vergroten door er een hoger prijskaartje aan te hangen? Volgens Tijs Rotmans in sommige gevallen wel. Hij neemt u mee naar de wereld van de waardebepalingen, cultureel ondernemerschap en consumentengedrag.
Titel: Studiogesprek Francesca van Berk
Type:
Thema: Studiogesprek
Werkvorm: Studiogesprek
Omschrijving: In de studiogesprekken vraagt Petra Possel naar de persoonlijke drijfveren van bijzondere gasten. Tijdens dit gesprek vraagt zij foodblogger Francesca van Berk over het succes van haar blog FrancescaKookt.nl. Centrale vragen: hoe bouw je een online community en hoe maak je van je passie een succesvol bedrijf?


Urban Wandeltour

Even een frisse neus halen en tegelijkertijd meer te weten komen over het gebied Strijp-S? Loopt u dan mee met de Urban Wandeltour.

Titel: Urban Wandeltour Strijp-S
Type:
Thema: Urban Wandeltour
Werkvorm: Rondleiding
Omschrijving: Even een frisse neus halen en tegelijkertijd meer te weten komen over het gebied Strijp-S? Loopt u dan mee met de Urban Wandeltour. Voorheen werd Strijp-S ook wel de 'verboden stad' genoemd, waar alleen Philipsmedewerkers welkom waren. Nu is het een bruisend gebied met veel hippe initiatieven. We laten u dan ook graag de geheime plekken van Strijp-S zien. U wandelt onder begeleiding van een enthousiaste gids die het gebied door en door kent. De ingrediënten voor de wandeltour zijn: Strijp-S van toen tot nu, architectuur, street art, hotspots, kunst, design en urban sporten. Urban Exploring Tours is een initiatief van drie Eindhovense ondernemers met passie voor de stad, kunst en cultuur. Duur: 45 minuten Aantal: Maximaal 25 personen per groep Verzamelen: Ingang Klokgebouw. Starttijden: 12.30 uur, 13.30 uur, 14.30 uur, 15.30 uur
Titel: Urban Wandeltour Strijp-S
Type:
Thema: Urban Wandeltour
Werkvorm: Rondleiding
Omschrijving: Even een frisse neus halen en tegelijkertijd meer te weten komen over het gebied Strijp-S? Loopt u dan mee met de Urban Wandeltour. Voorheen werd Strijp-S ook wel de 'verboden stad' genoemd, waar alleen Philipsmedewerkers welkom waren. Nu is het een bruisend gebied met veel hippe initiatieven. We laten u dan ook graag de geheime plekken van Strijp-S zien. U wandelt onder begeleiding van een enthousiaste gids die het gebied door en door kent. De ingrediënten voor de wandeltour zijn: Strijp-S van toen tot nu, architectuur, street art, hotspots, kunst, design en urban sporten. Urban Exploring Tours is een initiatief van drie Eindhovense ondernemers met passie voor de stad, kunst en cultuur. Duur: 45 minuten Aantal: Maximaal 25 personen per groep Verzamelen: Ingang Klokgebouw. Starttijden: 12.30 uur, 13.30 uur, 14.30 uur, 15.30 uur
Titel: Urban Wandeltour Strijp-S
Type:
Thema: Urban Wandeltour
Werkvorm: Rondleiding
Omschrijving: Even een frisse neus halen en tegelijkertijd meer te weten komen over het gebied Strijp-S? Loopt u dan mee met de Urban Wandeltour. Voorheen werd Strijp-S ook wel de 'verboden stad' genoemd, waar alleen Philipsmedewerkers welkom waren. Nu is het een bruisend gebied met veel hippe initiatieven. We laten u dan ook graag de geheime plekken van Strijp-S zien. U wandelt onder begeleiding van een enthousiaste gids die het gebied door en door kent. De ingrediënten voor de wandeltour zijn: Strijp-S van toen tot nu, architectuur, street art, hotspots, kunst, design en urban sporten. Urban Exploring Tours is een initiatief van drie Eindhovense ondernemers met passie voor de stad, kunst en cultuur. Duur: 45 minuten Aantal: Maximaal 25 personen per groep Verzamelen: Ingang Klokgebouw. Starttijden: 12.30 uur, 13.30 uur, 14.30 uur, 15.30 uur
Titel: Urban Wandeltour Strijp-S
Type:
Thema: Urban Wandeltour
Werkvorm: Rondleiding
Omschrijving: Even een frisse neus halen en tegelijkertijd meer te weten komen over het gebied Strijp-S? Loopt u dan mee met de Urban Wandeltour. Voorheen werd Strijp-S ook wel de 'verboden stad' genoemd, waar alleen Philipsmedewerkers welkom waren. Nu is het een bruisend gebied met veel hippe initiatieven. We laten u dan ook graag de geheime plekken van Strijp-S zien. U wandelt onder begeleiding van een enthousiaste gids die het gebied door en door kent. De ingrediënten voor de wandeltour zijn: Strijp-S van toen tot nu, architectuur, street art, hotspots, kunst, design en urban sporten. Urban Exploring Tours is een initiatief van drie Eindhovense ondernemers met passie voor de stad, kunst en cultuur. Duur: 45 minuten Aantal: Maximaal 25 personen per groep Verzamelen: Ingang Klokgebouw. Starttijden: 12.30 uur, 13.30 uur, 14.30 uur, 15.30 uur


Bibliotheekcongres @biebcongres 29 Apr
Van de studiogesprekken zijn podcasts gemaakt! Beluister het derde studiogesprek tussen Petra Possel - @petrap63 en… https://t.co/LXC3KYp2lC

Bibliotheekcongres @biebcongres 27 Apr
Van de studiogesprekken zijn podcasts gemaakt! Beluister het tweede studiogesprek tussen Petra Possel - @petrap63 e… https://t.co/U8Ne4syYoN

Bibliotheekcongres @biebcongres 26 Apr
We willen de sector en degenen die niet aanwezig konden zijn graag voorzien van een digitaal cadeautje. We laten sp… https://t.co/5J5h40xBJG

Bibliotheekcongres @biebcongres 26 Apr
Uiteraard is er ook een mooi beeldverslag gemaakt van het Nationale Bibliotheekcongres in Den Helder. Proef nog eve… https://t.co/z7tWm7fNP7


Vorig jaar was het Nationale Bibliotheekcongres een mooie mix van inspiratie, uitwisseling, lichtheid en scherpte. We kijken er met plezier op terug. U ook?