WELKOM

U bent van harte welkom op het altijd dynamische, uitdagende en dit keer verlichte Nationale Bibliotheekcongres.

Dit jaar wordt Het Nationale Bibliotheekcongres voor het eerst georganiseerd door de Koninklijke Bibliotheek. We zijn trots om u, bibliotheekmedewerkers, domeinspecialisten, directeuren en alle andere betrokkenen te ontvangen.

LICHT

In het Klokgebouw liggen de wortels van Philips; nu is het een dynamische plek waar creatieve ondernemingen en bijzondere innovaties ontstaan. Juist in deze bruisende omgeving vindt Het Nationale Bibliotheekcongres plaats. Inmiddels zijn we als Bibliotheek voor veel mensen het stralend middelpunt van hun omgeving; een plek om elkaar te ontmoeten, geïnspireerd te worden en kennis uit te wisselen. We willen alle innovatie en energie die in onze sector gaande is, tijdens het congres met elkaar delen. Welke thema’s spelen er, welke initiatieven zijn inspirerend en welke samenwerkingen veelbelovend?

PROGRAMMA

Ook dit jaar belooft het weer – mede door uw inbreng –  een programma boordevol interessante sprekers en boeiende sessies te worden. U zult geïnspireerd en met een rugzak vol nieuwe ideeën naar huis gaan. Maar niet voordat we de dag met een heerlijk diner en een geweldig feest afsluiten!Het congres vindt plaats op woendag 9 december 2015 in het Klokgebouw op Strijp-S in Eindhoven. 

KOSTEN
De kosten voor deelname aan Het Nationale Bibliotheekcongres 2015 zijn:

  • Deelnemerstarief zonder diner en afterparty: € 170,- exclusief 21% btw
  • Deelnemerstarief mét diner en afterparty: € 195,- exclusief 21% btw

In de programmaraad zitten...

Een programmaraad maakt een keuze uit de voorstellen. Deze raad bestaat uit betrokken en ervaren mensen uit de sector:

Pieternel Thijssen (Bibliotheek Midden-Brabant), Hans Jansen (Koninklijke Bibliotheek), Marianne Hermans (Magazine DURF), Norma Verheijen (Koninklijke Bibliotheek), Jeroen de Boer (Bibliotheekservice Fryslân), Albert Kivits (Bibliotheek Eindhoven), Erno de Groot (Bibliotheek Eemland), Francien van Bohemen (Vereniging van Openbare Bibliotheken), Frank Bergsma (Koninklijke Bibliotheek), Ronald Spanier (Stichting POI's Nederland), Erna Winters ( Bibliotheek Kennemerwaard). 

SELECTIECRITERIA

  • Is het voorstel relevant voor een grotere groep?
  • Is het voorstel inspirerend?
  • Is het voorstel innovatief en/of ondernemend?
  • Is het voorstel interessant voor anderen?

 Laat u  inspireren door de volgende programmalijnen:

PROGRAMMALIJNEN

1. Bits and Bytes

De Bibliotheek: thuis in het digitale tijdperk

De nationale digitale Bibliotheek, e-books, makerspaces, linked data en onderzoek naar big data: het zijn mooie voorbeelden van hoe we thuis zijn in het digitale tijdperk. Natuurlijk hebben deze ontwikkelingen consequenties voor onder andere de collectie, de dienstverlening en het gebouw. Welke zijn dat en hoe kijken we daar tegenaan? Hoe zorgen we dat de klant en haar behoeften centraal blijven staan? Hoe spelen we nog beter in op deze tendensen en welke good practices zijn een lichtend voorbeeld voor anderen?

2. Vakvaardigheid Voorop

De Bibliotheek: informatiespecialist van de toekomst

Over welke vaardigheden en kennis moet je als informatiespecialist in 2015 beschikken? Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen om een andere invulling van de rol van de Bibliotheek. En ook de steeds kritischer wordende consument stelt andere eisen aan onze dienstverlening. Beschikken wij nog wel over de juiste competenties? Hoe blijven we als sector up to date en wat is daar voor nodig? Om van elkaar te leren zijn we in deze programmalijn ook op zoek naar inspirerende voorbeelden uit andere sectoren en het buitenland.

3. Iedereen inclusief

De Bibliotheek: nieuwe doelgroepen en nieuwe communities, nieuw beleid

Weet u nog? De Bibliotheek is er voor iedereen: van laaggeletterden tot jongeren en van mensen met een taalachterstand tot senioren. Maar voelen alle doelgroepen zich voldoende aangesproken? Hoe zit het met hoogopgeleiden, zzp’ers of kunstenaars? Hoe kunnen we hen, maar ook minder zichtbare doelgroepen die zich verenigd hebben in communities, aan de Bibliotheek verbinden? Hoe ontwikkelen we samen met hen nieuwe producten en diensten? Denk bijvoorbeeld aan het verrijken van data, het organiseren van exposities, wetenschap voor iedereen en het aanbieden van debatten en kennisbijeenkomsten.  

4.Stralend middelpunt

De Bibliotheek: het kloppend hart van de samenleving

We staan midden in de maatschappij. Met veel (lokale) instellingen hebben we inmiddels warme banden. Denk aan onderwijs-, zorg- en kunst en cultuurinstellingen of het toerisme. Samen optrekken: daarmee kom je verder. We zijn in deze programmalijn op zoek naar deze successen, maar nadrukkelijk ook naar andere voorbeelden: welke initiatieven zijn echt innovatief en welke samenwerkingen met verrassende sectoren mogen in de spotlights gezet worden? Maar ook: hoe bestendig je deze samenwerkingen en hoe ontwikkel je samen een lokale visie?

5. Out of the box

De Bibliotheek: altijd verrassend

Heeft u een voorstel dat u graag uitlicht, maar dat u niet kwijt kon in bovenstaande programmalijnen? In deze programmalijn kunt u alles delen. Alles mag.

Bibliotheekcongres @biebcongres 29 Apr
Van de studiogesprekken zijn podcasts gemaakt! Beluister het derde studiogesprek tussen Petra Possel - @petrap63 en… https://t.co/LXC3KYp2lC

Bibliotheekcongres @biebcongres 27 Apr
Van de studiogesprekken zijn podcasts gemaakt! Beluister het tweede studiogesprek tussen Petra Possel - @petrap63 e… https://t.co/U8Ne4syYoN

Bibliotheekcongres @biebcongres 26 Apr
We willen de sector en degenen die niet aanwezig konden zijn graag voorzien van een digitaal cadeautje. We laten sp… https://t.co/5J5h40xBJG

Bibliotheekcongres @biebcongres 26 Apr
Uiteraard is er ook een mooi beeldverslag gemaakt van het Nationale Bibliotheekcongres in Den Helder. Proef nog eve… https://t.co/z7tWm7fNP7


Vorig jaar was het Nationale Bibliotheekcongres een mooie mix van inspiratie, uitwisseling, lichtheid en scherpte. We kijken er met plezier op terug. U ook?